[V308] Đằng Thiên Vũ - Ngày 13/09/2017

Đằng Thiên Vũ

    • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 13/09/2017.
    • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ có thể sử dụng điểm tích lũy nạp để đổi các phần thưởng tại hoạt động.

Lưu Ý:

  • Khi đổi thưởng điểm tích lũy sẽ trừ theo điểm quy ước của phần thưởng.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmThưởng
600 Đằng Thiên Vũ*240 (khóa)
1.000 Đằng Thiên Vũ*280 (khóa)
2.000 Đằng Thiên Vũ*480 (khóa)
2.000 Đằng Thiên Vũ*500 (khóa)
2.000 Đằng Thiên Vũ*520 (khóa)
2.000 Đằng Thiên Vũ*540 (khóa)
5.000 Đằng Thiên Vũ*1.000 (khóa)
15.000 Đằng Thiên Vũ*1.500 (khóa)
30.000 Đằng Thiên Vũ*6.000 (khóa)

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top