[V308] Giới Thiệu Hoạt Động Trùng Cửu

Hoạt Động Trùng Cửu

- Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 09/09/2017.

  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmVật Phẩm
2.000
Đằng Thiên Vũ*1999 (Khóa)
2.000
Đằng Thiên Vũ*1999 (Khóa)
3.000
Bách Thú Ấn*999 (Khóa)
3.000
Đá Long Lực*99 (Khóa)
5.000
Huyền Thiết Chi Tinh*1 (Khóa)

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top