[V308] Ngũ Độc Trận - Ngày 08/09/2017

Ngũ Độc Trận

  • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 08/09/2017.
  • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ có thể sử dụng điểm tích lũy nạp để đổi các phần thưởng tại hoạt động.

Lưu Ý:

 • Khi đổi thưởng điểm tích lũy sẽ trừ theo điểm quy ước của phần thưởng.
 • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmThưởng
1.000 Bách Thú Ấn*10 (khóa) + Đỉnh Vàng*200 (khóa)
1.000
Quà Thiên Thù Nha*10 (khóa)
2.000
Quà Ngọc Thiềm Tiên*15 (khóa)
2.000
Quà Phong Ngô Thích*15 (khóa)
2.000
Quà Linh Xà Đảm*15 (khóa)
2.000
Quà Thánh Hạt Trảo*15 (khóa)
5.000
Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*5 (Khóa)
15.000
Bí Kíp Tứ Đại Tinh Quân*1 (Khóa)
30.000
Huyền Thiết Chi Tinh *1 (Khóa)

[Mới] Kích Hoạt Ẩn - Nhị Thập Tinh Tú Võ Học

  • Nhị Thập Tinh Tú Võ Học là kích hoạt ẩn của Trận Pháp 28 Tinh Tú Trận.
  • Sử dụng Bí Kíp Tứ Đại Tinh Quân để mở kích hoạt ẩn này.

Thuộc tính cộng thêm của Bí Kíp Tứ Đại Tinh Quân:

Tấn CôngPhòng ThủNé TránhBạo KíchSinh LựcTầng Võ
888.888.888 888.888.888 888.888 888.888 888.888.888 3.000

 • Sau khi kích hoạt toàn bộ các kích ẩn của Nhị Thập Tinh Thú Võ Học sẽ có thể sở hữu được các hiệu ứng mạnh mẽ như: Chu Tước Tinh Quân - Bạch Hổ Tinh Quân - Huyền Vũ Tinh Quân.
 • Ngoài ra, bản thân còn có thể gia tăng thuộc tính công kích và tầng võ bằng Thanh Long Tinh Quân.

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top