[V309] Chân Nguyên Võ Lâm Ngày 16/09/2017

Hoạt Động Chân Nguyên Võ Lâm

- Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 16/09/2017.

  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmVật Phẩm
2.000
Chân Nguyên Dịch Cân Kinh*99 (Khóa)
2.000
Chân Nguyên Độc Cô Cửu Kiếm*99 (Khóa)
2.000
Chân Nguyên Cửu Dương Thần Công*99 (Khóa)
2.000
Chân Nguyên Tẩy Tủy Kinh*99 (Khóa)
2.000
Chân Nguyên Cửu Âm Chân Kinh*99 (Khóa)
2.000
Chân Nguyên Chiếu Kinh*99 (Khóa)

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top