[V309]Võ Lâm Thần Địa Bảo - Ngày 17/09/2017

Võ Lâm Thần Địa Bảo

- Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 17/09/2017.

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ có thể sử dụng điểm tích lũy nạp để đổi các phần thưởng tại hoạt động.

Lưu Ý:

  • Khi đổi thưởng điểm tích lũy sẽ trừ theo điểm quy ước của phần thưởng.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmThưởng
600 Đá Long Lực*1 (Khóa)
Bát Quái Tinh Thạch*2 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thần*3 (Khóa)
1.000 Đá Long Lực*2 (Khóa)
Bát Quái Tinh Thạch*4 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thần*3 (Khóa)
2.000 Đá Long Lực*4 (Khóa)
Bát Quái Tinh Thạch*8 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thần*6 (Khóa)
6.000 Đá Long Lực*10 (Khóa)
Bát Quái Tinh Thạch*10 (Khóa)
Tương Dương Chiến Quyết*2 (Khóa)
Võ Lâm Ngũ Tuyệt Đan*2 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thần*12 (Khóa)
6.000 Đá Bách Tinh*1 (Khóa)
Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*1 (Khóa)
10.000 Ỷ Thiên Bảo Kim*1 (Khóa)
Bách Thú Ấn*20 (Khóa)
15.000 Tương Dương Chiến Quyết*10 (Khóa)
Võ Lâm Ngũ Tuyệt Đan*10 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thần*60 (Khóa)
30.000 Mảnh Đỉnh Phong*5 (Khóa)
60.000 Mảnh Đỉnh Phong*10 (Khóa)

Lưu ý:

  • Mỗi mức nạp chỉ nhận duy nhất một lần.
  • Hoạt động diễn ra trong ngày, qua thời gian trên vật phẩm sẽ không được nhận lại.

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top