[V311] Hoạt Động Trung Thu Ngày 04/10/2017

Hoạt Động Trung Thu

- Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 04/10/2017.

  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmVật Phẩm
2.000
Danh hiệu Minh Nguyệt*1 (Khóa)
2.000
Túi Ngoại Trang Trung Thu*1 (Khóa)
2.000
Nhất Chỉ Pháp*15 (Khóa)
2.000
Huyền Thiết Chi Tinh*1 (Khóa)
2.000
Ỷ Thiên Bảo Kim*1 (Khóa)
5.000
Huân Chương Minh Nguyệt*1 (Khóa)

[Mới] Danh Hiệu - Minh Nguyệt

  • Nhận được khi tham gia hoạt động đặc biệt

Thuộc tính

Tấn CôngPhòng ThủNé TránhBạo KíchSinh LựcTầng Võ
100.000.000 100.000.000 500.000 500.000 100.000.000 1.000

[Mới] Ngoại Trang Trung Thu

  • Tham gia hoạt động đặc biệt để nhận được
  • Thời hạn sử dụng đến 23:59 ngày 30/09/2017

Thuộc Tính

Tấn CôngPhòng ThủBạo KíchNé TránhSinh Lực
8.888.888.888 8.888.888.888 8.888.888 8.888.888 88.888.888.888

Thuộc Tính Đặc Biệt: Tăng 100% thuộc tính bản thân.

[Mới] Huân Chương - Minh Nguyệt

  • Nhận được khi tham gia hoạt động đặc biệt
  • Chỉ sử dụng được Huân Chương khi đã mở tính năng Nhật Kim Luân
  • Trang bị Huân Chương đạt cấp đỉnh sẽ hiển thị hiệu ứng đặc biệt.

Thuộc Tính Huân Chương

CấpTấn CôngPhòng ThủSinh Lực
0 5.000.000 5.000.000 2.000.000 6
10.000.000 10.000.000 3.000.000 7
Trung 15.000.000 15.000.000 4.500.000 8
Cao 20.000.000 20.000.000 6.000.000 9
Đỉnh 50.000.000 50.000.000 2.000.000.000 10

Đặc Biệt: Khi huân chương Minh Nguyệt đạt cấp Đỉnh sẽ nhận được thêm hiệu ứng: Bạo Kích nhân vật +2%.

Kỹ năng đặc biệt: Thánh Long Chi Giáp

Khi bị công kích có xác xuất tốc phát Thánh Long Chi Giáp, duy trì 10 giây. Trong trạng thái này, mỗi lần đối phương công kích 5 lần thì đối phương sẽ rơi vào trạng thái bị khống chế - không thể công kích và mất 30% Sinh Lực mỗi giây, duy trì 5 giây. Thời gian chờ 180 giây.

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top