[V312] Thanh Long Tinh Quân Ngày 07/10/2017

Thanh Long Tinh Quân

- Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 07/10/2017.

  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmVật Phẩm
2.000
Thanh Long Tinh Quân*1 (Khóa)
2.000
Phù Văn Thanh Long*10 (Khóa)
3.000
Phù Văn Thanh Long*15 (Khóa)
3.000
Mảnh Đỉnh Phong*5 (Khóa)

[Mới] Thanh Long Tinh Quân

    • Thanh Long Tinh Quân là 1 trong 4 Kích hoạt của Bí Kíp Tứ Đại Tinh Quân.
    • Sử dụng Thanh Long Tinh Quân sẽ mở chức năng dưỡng thành đặc biệt.

Sau khi đã sử dụng Thanh Long Tinh Quân, nhân vật sẽ được sử dụng 999 Phù Văn Thanh Long để tăng thuộc tính Tấn Công và Tầng Võ cho nhân vật.

[Mới] Vật Phẩm Mới - Phù Văn Thanh Long

  • Phù Văn Thanh Long là vật phẩm dùng để dưỡng thành Thanh Long Tinh Quân - 28 Tinh Tú Trận

Sử dụng Phù Văn Thanh Long sẽ tăng 40.000.000 Tấn Công và 150 Tầng Võ.

Tối đa có thể sử dụng 999 lần.

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top