[V312] Tuyệt Thế Công Pháp - Tích Lũy 1 Ngày

Tuyệt Thế Công Pháp

- Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 mỗi ngày trong suốt thời gian diễn ra phiên bản V312 - Vạn Cổ Chí Tôn.

  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
Điểm Vật Phẩm
500
Kim Xà Mật Lục*10 (Khóa)

Minh Ngọc Đan*10 (Khóa)
1.000
Kim Xà Mật Lục*10 (Khóa)

Minh Ngọc Đan*10 (Khóa)
1.500
Kim Xà Mật Lục*10 (Khóa)

Minh Ngọc Đan*10 (Khóa)
2.000
Kim Xà Mật Lục*10 (Khóa)

Minh Ngọc Đan*10 (Khóa)
3.000
Kim Xà Mật Lục*20 (Khóa)

Minh Ngọc Đan*20 (Khóa)
5.000
Kim Xà Mật Lục*60 (Khóa)

Minh Ngọc Đan*60 (Khóa)
10.000
Kim Xà Mật Lục*100 (Khóa)

Minh Ngọc Đan*100 (Khóa)

[Mới] Kim Xà Mật Lục

Nguyên liệu dùng để nâng cấp Công Pháp - Kim Xà Kiếm Pháp

[Mới] Minh Ngọc Đan

Nguyên liệu dùng để nâng cấp Công Pháp - Minh Ngọc Công

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top