[V317] Tuyệt Thế Công Pháp - Tích Lũy 1 Ngày

Tuyệt Thế Công Pháp

- Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 mỗi ngày trong suốt thời gian diễn ra phiên bản V317 - Thanh Danh Thước Khải.

  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
Điểm Vật Phẩm
500 Kim Xà Mật Lục*10 (Khóa) Minh Ngọc Đan*10 (Khóa) Bí Kíp Nhật Luân Thiên Địa*5 (Khóa)
1.000 Kim Xà Mật Lục*10 (Khóa) Minh Ngọc Đan*10 (Khóa) Bí Kíp Nhật Luân Thiên Địa*5 (Khóa)
1.500 Kim Xà Mật Lục*10 (Khóa) Minh Ngọc Đan*10 (Khóa) Bí Kíp Nhật Luân Thiên Địa*5 (Khóa)
2.000 Kim Xà Mật Lục*10 (Khóa) Minh Ngọc Đan*10 (Khóa) Bí Kíp Nhật Luân Thiên Địa*5 (Khóa)
3.000 Kim Xà Mật Lục*20 (Khóa) Minh Ngọc Đan*20 (Khóa) Bí Kíp Nhật Luân Thiên Địa*10 (Khóa)
5.000 Kim Xà Mật Lục*60 (Khóa) Minh Ngọc Đan*60 (Khóa) Bí Kíp Nhật Luân Thiên Địa*30 (Khóa)
10.000 Kim Xà Mật Lục*100 (Khóa) Minh Ngọc Đan*100 (Khóa) Bí Kíp Nhật Luân Thiên Địa*50 (Khóa)

[Mới] Kim Xà Mật Lục

Nguyên liệu dùng để nâng cấp Công Pháp - Kim Xà Kiếm Pháp

[Mới] Minh Ngọc Đan

Nguyên liệu dùng để nâng cấp Công Pháp - Minh Ngọc Công

[Mới] Bí Kíp Nhật Luân Thiên Địa

Nguyên liệu dùng để nâng cấp Binh Khí - Nhật Kim Luân

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top