[V320] Hoạt động 05-12

05-12

- Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 05/12/2017.

  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmVật Phẩm
2.000 Phù Văn Thanh Long Tinh Quân*20 Khóa)
2.000 Thiên Ma Đơn*20 (Khóa)
3.000 Hộp Trang Điểm Đặc Biệt*1000 (Khóa)
3.000 Mảnh Đỉnh Phong*5 (Khóa)

[Giới Thiệu] Mỹ Nhân

Mở thêm Mỹ Nhân mới: Quốc Sắc Vũ Cơ

  • Yêu Cầu: Đã ngưỡng mộ Mỹ Nhân Hoàng Dung
  • Nhân vật: Đạt cấp 70 trở lên.
  • Nguyên liệu Ngưỡng mộ: 1.000 Hộp Trang Điểm (Đặc Biệt)
  • Tiền đồng tiêu hao: 500.000.000 khi ngưỡng mộ
  • Mỗi lần yêu mến tiêu hao tiền đồng: 800.000.000

Thuộc Tính Mỹ Nhân

Sinh LựcTấn CôngBạo KíchNé Tránh
500.000.000 50.000.000 1.000.000 1.000.000

Kỹ Năng: Mỹ Nhân Kế - Mỗi lần Quốc Sắc Vũ Cơ tấn công sẽ khiến đối thủ bị giảm 1% Sinh Lực đang có.

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top