[V320] Tuần Lễ Huyền Thiết Chi Tinh - Tích Lũy Ngày

Tuần Lễ Huyền Thiết Chi Tinh

  • Hoạt động được diễn ra trong phiên bản.
      • Quý Nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng Huyền Thiết Chi Tinh khi tích lũy đủ 5.000 Vàng.

Lưu Ý:

    • Hoạt động chỉ tính tích lũy trong ngày.
    • Sang ngày mới sẽ không thể nhận lại phần thưởng.
Ngày
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Quà
Huyền Thiết Chi Tinh (Khóa)
Số Lượng
1
1
1
1
1
1
1

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng,

Nay Kính báo,

Top