[V322] Hoạt động 19-12

19-12

- Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 19/12/2017.

  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmVật Phẩm
2.000 Phù Văn Thanh Long Tinh Quân*20 Khóa)
2.000 Thiên Ma Đơn*20 (Khóa)
3.000 Võ Lâm Thần Binh*5 (Khóa)
3.000 Mảnh Đỉnh Phong*5 (Khóa)

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top