[V324] Chúc Mừng Năm Mới 2018 - Tích Lũy Ngày

Chúc Mừng Năm Mới 2018

  • Hoạt động được diễn ra trong phiên bản V324 - Năm Mới Bình An
      • Quý Nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp và Phù Văn Thanh Long Tinh Quân khi tích lũy đủ 5.000 Vàng và 10.000 Vàng.

Lưu Ý:

    • Hoạt động chỉ tính tích lũy trong ngày.
    • Sang ngày mới sẽ không thể nhận lại phần thưởng.
NgàyTích Lũy
Phần Thưởng
Số Lượng
Thứ 6 5.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp 15
10.000 Phù Văn Thanh Long Tinh Quân 25
Thứ 7 5.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp 15
10.000 Phù Văn Thanh Long Tinh Quân  25
Chủ Nhật 5.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp 15
10.000 Phù Văn Thanh Long Tinh Quân 25
Thứ 2 5.000 Phù Văn Thanh Long Tinh Quân 50
10.000 Phù Văn Thanh Long Tinh Quân 25
Thứ 3 5.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp 15
10.000 Phù Văn Thanh Long Tinh Quân 25
Thứ 4 5.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp 15
10.000 Phù Văn Thanh Long Tinh Quân 25
Thứ 5 5.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp 15
10.000 Phù Văn Thanh Long Tinh Quân 25

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng,

Nay Kính báo,

Top