[V324] Hoạt động Vạn Sự Hưng - Ngày 01-01-2018

Vạn Sự Hưng

- Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 01/01/2018.

  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmVật Phẩm
1.000 Long Trảm Tàng Chương*50 (Khóa)
2.000 Long Trảm Tàng Chương*150 (Khóa)
3.000 Đã Cẩu Quyền*10 (Khóa)
3.000 Quyết Chiến Tương Dương*10 (Khóa)
3.000 Tiên Ma Kinh Nghiệm Đơn*1000 (Khóa)

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top