[V325] Hoạt động Cường Hóa Kim Thân - Ngày 10-01-2018

Cường Hóa Kim Thân

- Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 10/01/2018.

  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmVật Phẩm
1.000 Thuốc Long Hồn Đế Vương (Bản cuối)*1 (Khóa)
1.000 Kỹ Năng Mỹ Nhân Đơn*1 (Khóa)
1.000 Tẩy Tủy Đơn - Mỹ Nhân*1 (Khóa)
2.000 Hộp Trang Điểm Đặc Biệt*1000 (Khóa)
3.000 Đá Triệu Tinh Linh*1 (Khóa)
3.000 Tuyệt Thế Thần Binh*3 (Khóa)

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top