[V326] Hoạt động Cường Hóa Kim Thân - Ngày 17-01-2018

Cường Hóa Kim Thân

- Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 17/01/2018.

  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmVật Phẩm
1.000 Tiên Ma Kinh Nghiệm Đơn*20 (Khóa)
1.000 Thanh Long Tinh Quân*1 (Khóa)
3.000 Ỷ Thiên Bảo Kim*1 (Khóa)
3.000 Mảnh Đỉnh Phong*5 (Khóa)
2.000 Bí Kíp Bát Môn*1 (Khóa)

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top