[V328] Cuối Tháng 01 - Ngày 31/01/2018

Cuối Tháng 01

- Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 31/01/2018.

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ có thể nhận được các phần thưởng thông qua việc tích lũy vàng nạp từ ngày 00:01 ngày 01/01/2018 đến 23:59 ngày 31/01/2018 tại hoạt động.

Lưu Ý:

  • Hoạt động tính tích lũy Từ 00:01 ngày 01/01/2018 đến 23:59 ngày 31/01/2018.
Tích LũyThưởng
50.000 Phù Văn Thanh Long Tinh Quân*15 (Khóa)
100.000 Thiên Ma Đơn*20 (Khóa)
200.000 Đã Cẩu Quyền*10 (Khóa)
400.000 Quyết Chiến Tương Dương*10 (Khóa)
600.000 Huân Chương Đỉnh Phong 01-2018 (Khóa)

Thuộc tính Huân Chương Đỉnh Phong 01-2018

Tấn CôngPhòng ThủSinh LựcTầng Võ
100.000.000 100.000.000 20.000.000.000 10.000
  • Kỹ năng đặc biệt - Bại Long Lục Đỉnh: 100% kích hoạt. Trừ 100.000.000 điểm Bạo Kích của đối Phương duy trì trong 60 giây. Thời gian hồi chiêu 120 giây.

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top