[V328] Hoạt động Cường Hóa Kim Thân - Ngày 31-01-2018

Cường Hóa Kim Thân

- Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 31/01/2018.

  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmVật Phẩm
2.000 Thanh Long Tinh Quân*1 (Khóa)
2.000 Lục Mạch Kiếm*1 (Khóa)
---
2.000 Thất Kiếm Hạ Sơn*1 (Khóa)
4.000 Phù Văn Thanh Long Tinh Quân*50 (Khóa)

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top