[V330] Dung Tình Ái Ý - Ngày 14-02-2018

Dung Tình Ái Ý

- Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 14/02/2018.

  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmVật Phẩm
1.000 Danh Hiệu Ái Ý*1 (Khóa)
3.000 Đả Cẩu Quyền*20 (Khóa)
5.000 Tương Dương Chiến Quyết*20 (Khóa)
15.000 Huân Chương Dung Tình Ái Ý*1 (Khóa)

[Mới] Danh Hiệu - Ái Ý

Tham gia hoạt động Dung Tình Ái Ý để nhận được danh hiệu.

Thuộc tính

Tấn CôngPhòng ThủNé TránhBạo KíchSinh LựcTầng Võ
100.000.000 100.000.000 500.000 500.000 100.000.000 1.000

[Mới] Huân Chương - Dung Tình Ái Ý

Tham gia hoạt động Dung Tình Ái Ý để nhận được huân chương.

Thuộc tính

CấpTấn CôngPhòng ThủSinh LựcTầng VõĐặc Biệt
0 5.000.000 5.000.000 2.000.000 6  
10.000.000 10.000.000 3.000.000 7  
Trung 15.000.000 15.000.000 4.500.000 8  
Cao 20.000.000 20.000.000 6.000.000 9  
Đỉnh 50.000.000 100.000.000 2.000.000.000 10 Bạo Kích + 2%

Kỹ Năng Đặc Biệt - Cấp Đỉnh

  • Khi bị tấn công có xác suất thi triển hiệu quả vô địch 5 giây, sinh lực hồi phục 100%. Thời gian hồi chiêu 120 giây.

Hiệu ứng hiển thị

  • Trang bị huân chương cấp Đỉnh để có thể kích hoạt được hiệu ứng hiển thị đặc biệt cho nhân vật.
  • Vị trí kích hoạt hiệu ứng hiển thị tại giao diện Công pháp Minh Ngọc

Cường Hóa

  • Sử dụng Đá Thiên Thần để nâng cấp huân chương. Cường hóa thất bại sẽ không bị giảm cấp.

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top