[V331] Mông 1 - 2 - 3 - Ngày 16/02/2018 đến 18/02/2018

Mồng 1

- Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 16/02/2018.

  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmVật Phẩm
Miễn Phí Gói Quà Tân Niên 2018*1 (Khóa)
2.000 Đằng Thiên Vũ*10.000 (Khóa)
5.000 Đả Cẩu Quyền*50 (Khóa)
15.000 Thiên Sơn Chương*1 (Khóa)

[Mới] Huân Chương - Thiên Sơn Chương

Tham gia hoạt động Mồng 1 Tết để nhận được huân chương.

Thuộc tính

CấpTấn CôngPhòng ThủSinh LựcTầng VõĐặc Biệt
0 5.000.000 5.000.000 2.000.000 6  
10.000.000 10.000.000 3.000.000 7  
Trung 15.000.000 15.000.000 4.500.000 8  
Cao 20.000.000 20.000.000 6.000.000 9  
Đỉnh 50.000.000 100.000.000 2.000.000.000 10 Bạo Kích + 2%

Kỹ Năng Đặc Biệt - Cấp Đỉnh

  • Trang bị Huân chương cấp đỉnh giúp bản thân kháng 100% kỹ năng Thiên Sơn Lục Chưởng (Công pháp Lục Chưởng) của đối phương.

Cường Hóa

  • Sử dụng Đá Thiên Thần để nâng cấp huân chương. Cường hóa thất bại sẽ không bị giảm cấp.

Mồng 2

- Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 17/02/2018.

  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmVật Phẩm
Miễn Phí Gói Quà Tân Niên 2018*1 (Khóa)
2.000 Đằng Thiên Vũ*10.000 (Khóa)
5.000 Quyết Chiến Tương Dương*50 (Khóa)
15.000 Thập Tam Kiếm Chương*1 (Khóa)

[Mới] Huân Chương - Thập Tam Kiếm Chương

Tham gia hoạt động Mồng 2 Tết để nhận được huân chương.

Thuộc tính

CấpTấn CôngPhòng ThủSinh LựcTầng VõĐặc Biệt
0 5.000.000 5.000.000 2.000.000 6  
10.000.000 10.000.000 3.000.000 7  
Trung 15.000.000 15.000.000 4.500.000 8  
Cao 20.000.000 20.000.000 6.000.000 9  
Đỉnh 50.000.000 100.000.000 2.000.000.000 10 Bạo Kích + 2%

Kỹ Năng Đặc Biệt - Cấp Đỉnh

  • Trang bị Huân chương cấp đỉnh giúp bản thân kháng 100% kỹ năng Đoạt Mệnh 13 Kiếm (Công pháp Thập Tam Kiếm) của đối phương.

Cường Hóa

  • Sử dụng Đá Thiên Thần để nâng cấp huân chương. Cường hóa thất bại sẽ không bị giảm cấp.

Mồng 3

- Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 18/02/2018.

  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmVật Phẩm
Miễn Phí Gói Quà Tân Niên 2018*1 (Khóa)
2.000 Đằng Thiên Vũ*10.000 (Khóa)
5.000 Hỏa Diệm Phế Thần Châu*100 (Khóa)
15.000 Tham Hợp Chương*1 (Khóa)

[Mới] Huân Chương - Tham Hợp Chương

Tham gia hoạt động Mồng 3 Tết để nhận được huân chương.

Thuộc tính

CấpTấn CôngPhòng ThủSinh LựcTầng VõĐặc Biệt
0 5.000.000 5.000.000 2.000.000 6  
10.000.000 10.000.000 3.000.000 7  
Trung 15.000.000 15.000.000 4.500.000 8  
Cao 20.000.000 20.000.000 6.000.000 9  
Đỉnh 50.000.000 100.000.000 2.000.000.000 10 Bạo Kích + 2%

Kỹ Năng Đặc Biệt - Cấp Đỉnh

  • Trang bị Huân chương cấp đỉnh giúp bản thân kháng 100% kỹ năng Tham Hợp Chỉ (Công pháp Tham Hợp Chỉ) của đối phương.

Cường Hóa

  • Sử dụng Đá Thiên Thần để nâng cấp huân chương. Cường hóa thất bại sẽ không bị giảm cấp.

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top