[V332] Thiên Nhân Hợp - Ngày 25-02-2018

Thiên Nhân Hợp

- Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 25/02/2018.

  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmVật Phẩm
2.000 Bộ Trang Bị Vương Giả 3 Sao*1 (Khóa)
2.000 Tuyệt Thế Thần Binh*1 (Khóa)
2.000 KN Đơn Siêu*999 (Khóa)
2.000 Kích Thích Tiềm Năng Đơn*88 (Khóa)
7.000 Tinh Tú Trận Tàng Chương*500 (khóa)

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top