[V333] Đại Bảo Võ Lâm - Ngày 07/03/2018

Đại Bảo Võ Lâm

- Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 07/03/2018

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ có thể sử dụng điểm tích lũy nạp để đổi các phần thưởng tại hoạt động.

Lưu Ý:

  • Khi đổi thưởng điểm tích lũy sẽ trừ theo điểm quy ước của phần thưởng.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmThưởng
600 Đá Long Lực*4 (Khóa)Cường
Võ Lâm Ngũ Tuyệt Đan*2 (Khóa)
Hóa Chi Thần*12 (Khóa)
1.200 Đá Long Lực*8 (Khóa)
Tương Dương Chiến Quyết*4 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thần*24 (Khóa)
Hỏa Diệm Phế Thần Châu*2 (Khóa)
2.000 Đá Long Lực*16 (Khóa)
Bát Quái Tinh Thạch*32 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thần*32 (Khóa)
Tương Dương Chiến Quyết*2
Võ Lâm Ngũ Tuyệt Đan*2
4.000 Đá Long Lực*20 (Khóa)
Bát Quái Tinh Thạch*20 (Khóa)
Tương Dương Chiến Quyết*4 (Khóa)
Võ Lâm Ngũ Tuyệt Đan*4 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thần*24 (Khóa)
Hỏa Diệm Phế Thần Châu*20 (Khóa)
6.000 Đá Bách Tinh*2 (Khóa)
Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*10 (Khóa)
10.000 Ỷ Thiên Bảo Kim*2 (Khóa)
Bách Thú Ấn*40 (Khóa)
15.000 Tương Dương Chiến Quyết*20 (Khóa
Võ Lâm Ngũ Tuyệt Đan*20 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thần*120 (Khóa)
30.000 Mảnh Đỉnh Phong*10 (Khóa)
60.000 Mảnh Đỉnh Phong*20 (Khóa)

Lưu ý:

  • Mỗi mức nạp chỉ nhận duy nhất một lần.
  • Hoạt động diễn ra trong ngày, qua thời gian trên vật phẩm sẽ không được nhận lại.

[Mới] Hỏa Diệm Phế Thần Châu

  • Vật phẩm nhận được thông qua hoạt động Võ Lâm Thần Địa Bảo trong các ngày đặc biệt.
  • Sử dụng vật phẩm để dưỡng thành Hỏa Phong Điêu 10 Sao.
  • Mỗi lần dưỡng thành, Hỏa Phong Điêu sẽ tăng thêm hiệu quả - 100 Tầng Võ của đối phương.

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top