[V333] Mừng Ngày 8/3 - Ngày 08-03-2018

Mừng Ngày 8/3

- Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 08/03/2018.

  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmVật Phẩm
1.000 Danh Hiệu Nữ Nhi*1 (Khóa)
2.000 Đả Cẩu Quyền*20 (Khóa)
3.000 Tương Dương Chiến Quyết*20 (Khóa)
6.000 Chấn Thiên Thần Khí*1 (Khóa)

Danh Hiệu - Nữ Nhi

  • Danh hiệu đặc biệt "Nữ Nhi" dành cho ngày 08-03 khi trang bị sẽ nhận được các thuộc tính:
Danh Hiệu Nữ Nhi
Tầng Võ : 1000
Tấn Công : 100.000.000
Phòng Thủ : 100.000.000
Né Tránh : 500.000
Bạo Kích : 500.000
Sinh Lực : 100.000.000

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top