[V342] Hoạt động Cường Hóa Kim Thân - Ngày 09/05/2018

Cường Hóa Kim Thân

  • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 09/05/2018.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc.
ĐiểmVật Phẩm
2.000 Thanh Long Tinh Quân*1
3.000 Phù Văn Thanh Long Tinh Quân*50
3.000 Đá Tăng Cấp Võ Phòng *100
7.000 Thổ Diệm Phế Thần Châu *300

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top