[V342] Hoạt Động Lập Hạ - Ngày 05/05/2018

Lập Hạ

  • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 05/05/2018.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng theo thứ tự từ trên xuống - Không thể nhảy mốc.
Vàng Tích LũyVật Phẩm
5.000 Luận Kiếm Thư *20 (Khóa)
5.000 Luận Kiếm Thư *20 (Khóa)
5.000 Luận Kiếm Thư *20 (Khóa)
5.000 Luận Kiếm Thư *20 (Khóa)
5.000 Luận Kiếm Thư *20 (Khóa)

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Tags: Lập Hạ
Top