[V342] Song Long Trảm - Ngày 07/05/2018

Song Long Trảm

  • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 07/05/2018.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc.
ĐiểmVật Phẩm
1.000 Đỉnh Vàng *500 (Khóa)
2.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*5 (Khóa)
3.000 Thiên Ma Đơn *15 (Khóa)
4.000 Bí Kíp Nhật Luân Thiên Địa *1.000 (Khóa)
20.000 Huyền Thiết Chi Tinh*18 (Khóa)

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top