[V343] Song Long Trảm - Ngày 11/05/2018

Song Long Trảm

  • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 11/05/2018.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc.
ĐiểmVật Phẩm
1.000 Gói Quà Ngoại Trang Đặc Biệt *1 (Khóa)
2.000 Đằng Thiên Vũ*2.000 (Khóa)
3.000 Thiên Ma Đơn *15 (Khóa)
4.000 Bí Kíp Nhật Luân Thiên Địa *1.000 (Khóa)
20.000 Thiên Nhật Chương*1 (Khóa)
Thiên Nhật Chương

Thuộc tính huân chương:

CấpSinh LựcBạo KíchNé TránhKỹ Năng
0 1.000.000.000 10.000.000 10.000.000  
2.000.000.000 20.000.000 20.000.000  
Trung 5.000.000.000 50.000.000 50.000.000  
Cao 10.000.000.000 100.000.000 100.000.000  
Đỉnh 20.000.000.000 200.000.000 200.000.000 Thiên Nhật 
  • Tên Kỹ Năng: Thiên Nhật.
  • 100% Kháng kỹ năng Ngũ Tuyệt – Tây Độc của đối phương.

Nâng Cấp:

  • Đá Thiên Thần. Nâng cấp thất bại sẽ không bị giảm cấp sao.

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top