[V343] Thiên Nhân Hợp - Ngày 16/05/2018

Thiên Nhân Hợp

  • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 16/05/2018.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc.
ĐiểmVật Phẩm
2.000 Bộ Trang Bị Vương Giả 3 Sao*1 (Khóa)
2.000 Ân Thù Lục *888 (Khóa)
2.000 KN Đơn Siêu *888 (Khóa)
2.000 Kinh Nghiệm Đơn Hoàn Mỹ *2 (Khóa)
7.000 Chấn Thiên Thần Khí *3 (Khóa)

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top