[V344] Song Long Trảm - Ngày 18/05/2018

Song Long Trảm

  • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 18/05/2018.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc.
ĐiểmVật Phẩm
1.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*3 (Khóa)
2.000 Thiên Ma Đơn*15 (Khóa)
3.000 Chấn Thiên Thần Khí*2 (Khóa)
4.000 Bí Kíp Nhật Luân Thiên Địa*1000 (Khóa)
50.000 Nghịch Chuyển Dịch Cân Kinh*1 (Khóa)
Nghịch Chuyển Dịch Cân Kinh

Thuộc tính huân chương:

CấpCôngThủNé TránhKỹ Năng
0 5.000.000 5.000.000 10.000.000  
10.000.000 10.000.000 20.000.000 Kỹ năng tầng 1
Trung 15.000.000 15.000.000 50.000.000 Kỹ năng tầng 2
Cao 20.000.000 20.000.000 100.000.000 Kỹ năng tầng 3
Đỉnh 40.000.000 40.000.000 200.000.000 Kỹ năng tầng 4
Thần 60.000.000 60.000.000 300.000.000 Kỹ năng tầng 5
  • Kỹ Năng: Nghịch Chuyển.
  • Vô Địch Dịch Cân Quyết – Dùng Dịch Cân Kinh nghịch hành kinh mạch để hộ thể. Khi bị tấn công có tỷ lệ giảm sát thương phải chịu.

Hiệu Quả:

  • Tầng 1: Khi bị tấn công có tỷ lệ 4% kích hoạt kỹ năng, tăng 4% Huyền Vũ Chiến Văn và giảm 2% sát thương thuần phải chịu. Duy trì 4 giây, thời gian hồi 30 giây.
  • Tầng 2: Khi bị tấn công có tỷ lệ 6% kích hoạt kỹ năng, tăng 6% Huyền Vũ Chiến Văn và giảm 4% sát thương thuần phải chịu. Duy trì 6 giây, thời gian hồi 28 giây.
  • Tầng 3: Khi bị tấn công có tỷ lệ 8% kích hoạt kỹ năng, tăng 8% Huyền Vũ Chiến Văn và giảm 6% sát thương thuần phải chịu. Duy trì 8 giây, thời gian hồi 26 giây.
  • Tầng 4: Khi bị tấn công có tỷ lệ 10% kích hoạt kỹ năng, tăng 10% Huyền Vũ Chiến Văn và giảm 8% sát thương thuần phải chịu. Duy trì 10 giây. Thời gian hồi 24 giây.
  • Tầng 5: Khi bị tấn công có tỷ lệ 12% kích hoạt kỹ năng, tăng 12% Huyền Vũ Chiến Văn và giảm 10% sát thương thuần phải chịu. Duy trì 10 giây, thời gian hồi 22 giây.

Nâng Cấp:

  • Đá Thiên Thần. Nâng cấp thất bại sẽ không bị giảm cấp sao.

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top