Vào Phu Tử Trận - Thử tài thi nhân

Giai nhân dạo bước sân Trình
Chờ người quân tử trước đình ngâm thơ

Cửa Khổng sân Trình đã mở, chờ đón bước chân các văn nhân. Phiêu bạt giang hồ đã lâu, người quân tử cũng cần dừng chân nơi thư các, giúp Lão Phu Tử giữ gìn văn hóa ngàn xưa.

Vào các ngày thứ hai, tư, sáu hằng tuần bắt đầu từ 30/12/2011, bằng hữu sẽ có cơ hội nhớ lại những câu thơ Đường nổi tiếng. Đây "sàng tiền minh nguyệt quang", kia "Nguyệt lạc Ô Đề sương mãn thiên"... cùng phó bản Phu Tử Trận.

Cách tham gia

Phó bản Phu Tử Trận dành cho nhân sĩ có đẳng cấp từ 30 trở lên. Nhân sĩ đối thoại với NPC Phó bản để vào Phu Tử Trận. Sau khi vượt phó bản thành công, nhân sĩ sẽ nhận được 3 luyện cốt đơn3 Chân Long Đồng Nhân.

Khi vào bản đồ Phu Tử Trận, nhân sĩ sẽ đánh quái theo thứ tự câu thơ gợi ý hiển thị trên màn hình. Nếu đánh sai thứ tự câu thơ thì quái sẽ nổi giận và trở nên hung bạo khác thường.

Trong lúc đánh quái, nếu quên thứ tự câu thơ, nhân sĩ có thể đối thoại với NPC Lão Phu Tử để được hướng dẫn.

Chú ý

  • Phó Bản Lệnh không có tác dụng đối với phó bản Phu Tử Trận
  • Mỗi ngày chỉ có thể tham gia phó bản 1 lần (dùng thẻ Vip trên cửa hàng để tăng số lần đi phó bản)
  • Khi chết có thể dùng hoa hồng để hồi sinh.
Top