[Vật phẩm mới] Ra mắt trong cửa hàng của VLCM

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để chào mừng Hệ Thống giải đấu mới của Võ Lâm Chi Mộng, trên "Cửa Hàng" đã cập nhập bán các vật phẩm mới trong hôm nay. Thế giới Võ Lâm Chi Mộng ngày càng có thêm những vật phẩm mới lạ chính thức ra mắt giới thiệu đến các quý nhân sĩ trong chốn Võ Lâm.

Cửa Hàng Nguyên Bảo

Thông dụng
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Đá Chế Tạo - Trang Bị Không giới hạn
  • Tính chất: không khóa
  • Công dụng: dùng để chế tạo trang bị Cam Truyền Thuyết (Chi Tiết)
Túi Nguyên Liệu Kích Hoạt Huyết Mã Trì Không giới hạn
  • Tính chất: khóa
  • Công dụng: sử dụng nhận được Huyết Bồ Đề x88. Sử dụng Huyết Linh Đơn cộng thêm 1000 điểm sinh lực vĩnh viễn.(Chi Tiết)
Loại thuốc
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Bí Kíp Phi Long Không giới hạn
  • Tính chất: không khóa
  • Công dụng: dùng để tăng kỹ năng Phi Long Thám Vân Thủ (Chi Tiết)
Thú Cưỡi
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Thú Cưỡi Thần Đơn Không giới hạn
  • Tính chất: không khóa
  • Công dụng: sử dụng tăng 100 điểm chiến cho thú chiến (Chi Tiết)
Giới hạn mua
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Huyết Linh Đơn Không giới hạn
  • Tính chất: không khóa
  • Công dụng: sử dụng kích hoạt trạng thái [Huyết Ma Trì]. Sử dụng tăng 1000 điểm sinh lực(Chi Tiết).

Kính chúc các nhân sĩ có những giây phút trải nghiệm vui vẻ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top