Về việc đánh không rơi vật phẩm Kỳ Kinh Phổ

Q
uý nhân sĩ thân mến,

BĐH Võ Lâm Chi Mộng có nhận được thông tin của khách hàng thông báo về việc đánh KHÔNG rơi vật phẩm "Kỳ Kinh Phổ" ở một số máy chủ thông qua hoạt động Khí Hải Vô Nhai của sự kiện Anh Hùng Thiên Hạ.

Nay Bổn Minh Chủ xin thông báo đến quý khách hàng như sau:

  • Thời gian khắc phục: chậm nhất là 16h00, ngày 6/7/2012

VLCM

Vật phẩm Kỳ Kinh Phổ

Chân thành cám ơn và mong khách hàng thông cảm về những bất cập này.

Nay kính báo,

Top