Về việc khó đăng nhập vào game của mạng Viettel

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Hiện tại do trục trặc về kỹ thuật mạng Vietel nên chất lượng đường truyền của khách hàng sử dụng dịch vụ Internet của Viettel bị ảnh hưởng. Quý nhân sĩ sẽ gặp khó khăn khi đăng nhập vào game. Chúng tôi đang cố gắng cùng nhà mạng Viettel khắc phục tình trạng trên sớm nhất.

Chân thành cáo lỗi cùng Quý nhân sĩ về bất tiện này.

Nay kính báo,

Top