VLCM cập nhật mới, bằng hữu đã biết chưa?

Vật phẩm mới, phó bản mới, tính năng mới và những sự kiện mới, bằng hữu đang chờ đợi gì ở thế giới Võ Lâm Chi Mộng trong những ngày sắp tới?

Uyên ương đồng tâm
Phá trận lưỡng nghi
Tình nồng ý đượm
Bách tuế thuyền quyên

Lưỡng Nghi Trận - Phó bản dành cho những đôi uyên ương đồng tâm hiệp lực. Khung cảnh thần tiên xuất hiện giữa nhân gian, nơi hào kiệt sánh bước giai nhân cùng vượt qua gian khó.

Tương Dương Chi Bảo - Sự kiện mới lạ dành cho các nhân sĩ võ lâm trong những ngày cuối tuần. Tầm bảo đoạt châu, thể hiện bản lĩnh của mình trước thiên hạ. Ai đủ bản lĩnh dẫn đầu?

Cuối tuần này, Võ Lâm Chi Mộng sẽ có những cập nhật mới, bằng hữu đã sẵn sàng đón nhận?

Top