VLCM xuất hiện thêm vật phẩm mới

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ngay sau đợt bảo trì từ 0h đến 0h30 ngày 11/11/2011, thế giới Võ Lâm Chi Mộng sẽ đón chào sự kiện Sơ nhập giang hồ cùng sự xuất hiện của vật phẩm mới

Tên vật phẩm Hình ảnh Mô tả
Võ Lâm Lệnh Tính từ lúc bắt đầu sử dụng, các nhân sĩ sẽ được 3 đặc quyền sau trong thời hạn 7 ngày: ngồi thiền được kinh nghiệm và chân khí gấp đôi, các phó bản được đi thêm 1 lần mỗi ngày, di chuyển truyền tống trên bản đồ không mất vàng.

Với Võ lâm lệnh, nhân sĩ sẽ thoải mái hơn trên bước đường khám phá thế giới Võ Lâm Chi Mộng và tham gia vào sự kiện mới Sơ nhập giang hồ.

Top