Với VLCM, bằng hữu đã hài lòng?

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Với mong muốn mang đến những hoạt động hấp dẫn, làm hài lòng tất cả các nhân sĩ gần xa, Bổn Minh chủ hy vọng nhận được những hồi đáp từ nhân sĩ võ lâm về các hoạt động vừa qua.

Với sự kiện Ngũ Hoa Ngọc Lộ, nhân sĩ đã thật sự thỏa mãn chưa?

Bổn Minh chủ hy vọng nhận được những đóng góp của Quý nhân sĩ để những hoạt động tiếp theo có thể làm hài lòng hơn những mong mỏi của toàn thể nhân sĩ võ lâm gần xa.

Top