[Bảo trì] Bảo trì đột xuất máy chủ

Q
uý nhân sĩ thân mến,

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Quý Tiên Nhân, Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng - ZingMe sẽ tiến hành thời gian bảo trì toàn bộ hệ thống trong thời gian ngắn.

  • Những cụm máy chủ sau:
    • 17 - Nhật Sơn
    • 18 - Bảo Sơn
    • 19 - Ngọc Sơn
  • Thời gian: Bắt đầu lúc 17h00 ngày 24/10/2013. Dự kiến kéo dài trong 3 tiếng

Chú ý: Trong thời gian bảo trì, các quý tu sĩ không thể tiến hành nạp thẻ.

Chân thành cáo lỗi cùng Quý Nhân Sĩ vì sự bất tiện này.

BĐH Võ Lâm Chi Mộng

Top