[Bảo trì] Bảo trì nâng cấp hệ thống

Q
uý nhân sĩ thân mến,

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Quý Nhân Sĩ, Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng sẽ tiến hành thời gian bảo trì tất cả các máy chủ của VLCM-ZingMe trong thời gian ngắn:

  • Thời gian: Bắt đầu lúc 00h30 ngày 22/03/2014. Dự kiến kéo dài trong 1 giờ đến 01:30 cùng ngày.

Chân thành cáo lỗi cùng Quý Nhân Sĩ vì sự bất tiện này.

BĐH Võ Lâm Chi Mộng - ZingMe

Top