[Bảo trì] Phiên bản - Mừng Sinh Nhật Chi Mộng

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để chuẩn bị cho việc cập nhật phiên bản 106, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì ngắn từ 0h30 đến 1h30 ngày 25/10/2013 (rạng sáng), ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Mừng Sinh Nhật Chi Mộng.

Sự kiện: Mừng Sinh Nhật Chi Mộng
Diễn ra từ ngày 25/10/2013 đến ngày 31/10/2013

Bên cạnh đó, những máy chủ sau sẽ tiếp tục tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống nên sẽ bảo trì vào thời gian sau.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự Kiện Mừng Sinh Nhật Chi Mộng để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top