[Bảo trì] Phiên bản V151 - Trung Thu Đoàn Viên

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để chuẩn bị cho việc cập nhật phiên bản 151, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì ngắn từ 00h00 ngày 05/9/2014 đến 02h00 ngày 05/09/2014 (rạng sáng), ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Trung Thu Đoàn Viên.

Sự kiện: Trung Thu Đoàn Viên
Diễn ra từ ngày 05/09/2014 đến ngày 11/09/2014

Webgame Nhập Vai Võ Lâm Chi Mộng - Trung Thu Đoàn Viên

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Trung Thu Đoàn Viên để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top