[Bảo trì] Thời Gian Bảo Trì Phiên bản V145

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Theo thông tin ban đầu về thời gian bảo trì cập nhật phiên bản 145, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì ngắn từ 01h00 ngày 25/7/2014 đến 05h00 ngày 25/07/2014 (rạng sáng), ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Chí Làm Trai .

Do có rất nhiều cập nhật mới trong phiên bản, đồng thời đảm bảo Hệ Thống Phó Bản Mới, Bản Đồ Cổ Mộ, Trang Bị Mới có thể trải nghiệm tốt nhất, thời gian bảo trì thực tế sẽ diễn ra trễ hơn rất nhiều so với dự kiến.

Thời gian bảo trì thực tế có thể diễn ra như sau: từ 06h000 đến 08h00 ngày 25/07/2014

Ban Điều Hành rất lấy làm tiếc về việc kéo dài thời gian bảo trì này, kính gửi lời cáo lỗi chân thành nhất đến quý nhân sĩ võ lâm.
Kính mong quý nhân sĩ thông cảm và cố gắng sắp xếp để tránh bị tổn thất.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Chí Làm Trai  để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Một lần nữa, Ban Điều Hành xin gửi lời cáo lỗi chân thành và sâu sắc nhất đến quý nhân sĩ

Nay kính báo,

Top