[Gộp Máy Chủ] Thông Tin gộp 1 số máy chủ sau

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Ban Điều Hành sẽ tiến hành sáp nhập một số cụm máy. Cụ thể như sau:

Máy ChủGhi Chú
Cặp 1 Trung Sơn (26) Trung Sơn (26)

- Sau khi tiến hành gộp máy chủ thành công đến 23h59' ngày 21/11/2013, tất cả các cụm máy chủ này sẽ được nhân đôi kinh nghiệm.

Nghĩa Sơn (27)
Bình Sơn (28)
Cặp 2 Tiêu Sơn (29) Tiêu Sơn (29)
Đông Sơn (30)
Tây Sơn (31)
Cặp 3 Nam Sơn (32)
Nam Sơn (32)
Bắc Sơn (33)
Lôi Sơn (34)
Cặp 4 Thúy Sơn (35) Thúy Sơn (35)
Vương Sơn (36)
Thành Sơn (37)

Thời gian gộp máy chủ: Bắt đầu từ 14h00 dự kiến đến hết ngày 21/11/2013

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Nay kính báo,

Top