[Gộp Máy Chủ] Thông Tin gộp 1 số máy chủ sau

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Ban Điều Hành-ZingMe sẽ tiến hành sáp nhập một số cụm máy. Cụ thể như sau:

Máy ChủGhi Chú
Cặp 1 Máy chủ từ 50 – 60 Mộng Sơn (50) Sau khi tiến hành gộp máy chủ thành công, từ 0h cho đến 23h59' hết ngày 24/04 tất cả các cụm máy chủ này sẽ được nhân đôi kinh nghiệm.
Cặp 2 Máy chủ từ 69 – 72 Đài Sơn (69)
Cặp 3 Máy chủ từ 73 – 76 Minh Sơn (73)
Cặp 4 Máy chủ từ 77 - 80 Kiều Sơn (77)

Thời gian gộp máy chủ: Bắt đầu từ 14h00 dự kiến đến hết ngày 23/04/2014

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Top