[Hướng dẫn] Online nhận thưởng

Hướng dẫn online nhận thưởng

 • Bước 1: Sau khi đăng ký nhanh chọn phần Online Nhận Thưởng

 

 • Bước 2:
  • Chọn phần nhận thưởng
  • Sẽ hiện ra phần xác nhận thông tin nhân vật

 

 • Bước 3:
  • Sau khi điền đầy đủ thong tin nhân vật chọn Đồng Ý đễ nhận phần thưởng


  • Sau khi Đồng Ý sẽ có phần xác nhận thành công và chọn phần lịch sử nhận thưởng để nhận quà

  • Sau khi vào lịch sử nhận thưởng click vào phần Trạng Thái chưa nhận đễ nhận quà

  • Thông báo lịch sử nhận thưởng thành công.
Top