[Máy Chủ Mới] 16h00 ngày 16.01.2014 - Chào đón Băng Sơn

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Anh hùng thiên hạ tề tựu tại thế giới Võ Lâm Chi Mộng ngày càng nhộn nhịp, để các nhân sĩ có không gian rộng lớn, thẳng tiến trên con đường hành tẩu giang hồ của mình, Ban Điều Hành Zing Me sẽ mở thêm máy chủ mới Băng Sơn.

KHAI MỞ MÁY CHỦ BĂNG SƠN (59)
16h00 Thứ 5 - Ngày 16/01/2014

Chú ý: Sau 18h00 trưa cùng ngày, các nhân sĩ mới có thể nạp thẻ ở máy chủ này.

Với máy chủ mới BĂNG SƠN, chúc Quý nhân sĩ giây phút vui vẻ khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Ban Điều Hành Zing Me,

Top