[Bảo trì] Bảo trì đột xuất máy chủ

Q
uý nhân sĩ thân mến,

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Quý Nhân Sĩ, Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng sẽ tiến hành thời gian bảo trì toàn bộ hệ thống trong thời gian ngắn.

  • Thời gian: Bắt đầu lúc 15h30 ngày 20/12/2013. Dự kiến kéo dài trong 60 phút

Chân thành cáo lỗi cùng Quý Nhân Sĩ vì sự bất tiện này.

BĐH Võ Lâm Chi Mộng

Top