[Bảo trì] Bảo trì nâng cấp hệ thống

Q
uý nhân sĩ thân mến,

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Quý Nhân Sĩ, Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng sẽ tiến hành thời gian bảo trì 1 máy chủ của VLCM-ZingPlay trong thời gian ngắn: Tiên Kiếm (7)

  • Thời gian: Bắt đầu lúc 13h30 ngày 19/03/2014. Dự kiến kéo dài trong 3 giờ đến 16:30 cùng ngày.

Chân thành cáo lỗi cùng Quý Nhân Sĩ vì sự bất tiện này.

BĐH Võ Lâm Chi Mộng

Top