[Bảo trì] Phiên bản V126 - Hiệp Khách Đảo

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để chuẩn bị cho việc cập nhật phiên bản 126, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì ngắn từ 00h00 đến 01h00 ngày 14/03/2014 (rạng sáng), ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Hiệp Khách Đảo.

Sự kiện: Hiệp Khách Đảo
Diễn ra từ ngày 14/03/2014 đến ngày 20/03/2014

Bên cạnh đó, những máy chủ sau sẽ tiếp tục tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống nên sẽ bảo trì vào thời gian sau.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Hiệp Khách Đảo để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top