[Thông báo] Cập nhật hoạt động Phu Thê Đồng Lòng V261

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để tạo điều kiện tham gia hoạt động Phụ Thê Đồng Lòng được tham gia sôi nổi hơn, Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng sẽ tiến hành điều chỉnh lại công thức đổi của hoạt động.

Mông rằng với việc cập nhật lại số lượng đổi của các công thức trong hoạt động Phu Thê Đồng Lòng sẽ giúp Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tốt hơn trong những ngày tiếp theo của V261.

Các thông tin chi tiết về việc điều chỉnh sẽ được cập nhật liên tục tại Trang Chủ Võ Lâm Chi Mộng.

Sự kiện: Hoa Hồng Thiên Hương
Diễn ra từ ngày 14/10/2016 đến ngày 20/10/2016.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top