[Bảo trì] Bảo trì đột xuất các máy chủ

Q
uý nhân sĩ thân mến,

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Quý Tiên Nhân, Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng - VuiGame sẽ tiến hành thời gian bảo trì toàn bộ hệ thống trong thời gian ngắn.

  • Thời gian: Bắt đầu lúc 11h00 ngày 26/09/2013. Dự kiến kéo dài trong 30 phút

Chú ý: Trong thời gian bảo trì, các quý tu sĩ không thể tiến hành nạp thẻ.

Chân thành cáo lỗi cùng Quý Nhân Sĩ vì sự bất tiện này.

BĐH Võ Lâm Chi Mộng

Top